współpraca

W roku akademickim 2011/2012 podpisaliśmy porozumienie z Kołem Nauk Kryminalistycznych działającym przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Do tego miłego wydarzenia doszło podczas warsztatów kryminalistycznych zorganizowanych dla naszego koła przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.  Członkowie obu Kół wyrazili chęć współpracy, wspólnego pogłębiania wiedzy z zakresu kryminalistyki. Przewidujemy także wspólne przedsięwzięcia kulturalne i naukowe:)

Pozostajemy też w stałym kontakcie z Studenckim Kołem Naukowym Prawa Karnego działającego na naszym wydziale.

W roku akademickim 2010/2011 nawiązaliśmy współpracę z Kołem Naukowym działającym przy Zakładzie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy.  Grupa studentów z naszego koła miała przyjemność wystąpić z referatami o pracy biegłych sądowych  w postępowaniu karnym, cywilnym i administracyjnym. Spotkanie było możliwością do wymiany doświadczeń i zetknięcia teorii  akademickiej z praktyką biegłych z zakresu medycyny sądowej.

W latach poprzednich nawiązaliśmy współpracę z funkcjonariuszami Policji z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Dzięki ich nieocenionej pomocy mogliśmy zapoznać się z pracą policjantów, w szczególności techników kryminalistyki z Sekcji Kryminalistyki tejże Komendy. Mieliśmy okazję za Ich pomocą wykorzystać nasze umiejętności, które zdobyliśmy podczas naszych zajęć z daktyloskopii, mechanoskopii oraz traseologii.

Szczególne podziękowania kierujemy w związku z tym do Komendanta Komendy Powiatowej Policji Pana Jakuba Kosinia, Naczelnika Sekcji Kryminalnej Pana Andrzeja Makucha oraz technika kryminalistyki Pana Roberta Więckowskiego.

Mogliśmy liczyć również na nieocenioną pomoc pracowników Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Jędrzejowie. Dzięki możliwościom, jakie nam stworzyli mieliśmy szansę spojrzeć od strony praktycznej na problematykę zarządzenia wykonania zawieszonych kar i w związku z tym lepiej przygotować się do seminarium naukowego nt. „Kara pozbawienia wolności i rozwój systemu więziennictwa”.

W związku z tym szczególne podziękowania należą się Przewodniczącemu Wydziału Panu sędziemu Anatolowi Smorągowi i Pani Agnieszce Filip oraz Pani Annie Blicharskiej.

Powered by WordPress. Theme by Sash Lewis.