linki

www.sejm.gov.pl – Sejm RP

www.senat.gov.pl – Senat RP

www.ms.gov.pl – Ministerstwo Sprawiedliwości

www.mswia.gov.pl – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

www.abw.gov.pl – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

www.bor.pl – Biuro Ochrony Rządu

www.kgp.gov.pl – Komenda Główna Policji

www.kielce.kwp.gov.pl – Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

www.zw.wp.mil.pl – Żandarmeria Wojskowa

www.sg.gov.pl – Służba Graniczna

www.wspol.edu.pl – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

www.csp.edu.pl – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

www.kryminalistyka.pl – strona Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

www.skk.republika.pl – Studenckie Koło Kryminalistyków przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

www.kryminalistyka.fr.pl –  strona poświęcona kryminalistyce i medycynie sądowej

www.forensic-medicine.pl –  strona poświęcona medycynie sądowej

www.sknp.umcs.lublin.pl – Studenckie Koło Naukowe Prawników przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

www.adrem.go.pl – Studenckie Koło Naukowe Administratywistów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

www.hkr.dtkf.pl – Harcerski Klub Ratowniczy

www.edukacjaprawnicza.pl – czasopismo prawnicze

www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl – strona internetowa Szkoły Policji w Słupsku

Powered by WordPress. Theme by Sash Lewis.